Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine

Töökeel: 
Eesti
249 €
T, 23.04.24 kell 10:00 - T, 23.04.24 kell 15:15
Flora Maja
Tulika 19, 10613 Tallinn, Eesti

Koolituse sihtrühm

  • riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes tegelevad planeerimise ja ehitamise valdkonnaga;
  • kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid, hindajad jne;
  • ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega;
  • arhitektid ja projekteerijad
  • muud valdkonnast huvitatud isikud

Koolituse eesmärk

Praktikas on detailplaneeringud liiga detailsed ning piiravad omanike võimalusi detailplaneeringu elluviimisel muutunud majandus- ja turuolukorrale paindlikult reageerida. Tegelikult ei ole detailplaneeringus vaja lahendada kõiki planeerimisseaduses sätestatud ülesandeid ning ülejäänud ülesannete puhul tuleb vajadust hinnata lähtuvalt kinnistu asukohast ja eripärast.

Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seosed teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsuste praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast.

Koolitus annab Sulle:

  • detailse ülevaate detailplaneeringutest ja nende koostamisest;
  • teadmisi sellest, mida on vaja detailplaneeringuga reguleerida ja mida mitte (nt korterite ja parkimiskohtade arv, haljastus, jäätmete ladustamine jms);ülevaate, millised on kohaliku omavalitsuse võimalused mõjutada detailplaneeringu elluviimist.

Rohkem informatsiooni ja registreerumine: www.kinnisvarakool.ee/koolitused/detailplaneeringute-koostamine-ja-menetlemine/

Korraldaja
Kinnisvarakool OÜ
kool@kinnisvarakool.ee, kontakttelefon: 525 5566