Erivajadustega laste muusikaring Ljudmila Solovjova (vene keeles)

Ring on mõeldud erivajadustega eelkooliealistele lastele.
Töökeel: 
Vene
Õppetasu 16 € kuus (4 tundi nädalas).

Tundides kuulame ilusat muusikat, laulame, mängime erinevatel muusikariistadel, tutvume nootidega. Me arendame lapse mängulist ja sõnalist tegevust. Positiivsed emotsioonid võimaldavad lapsel efektiivsemalt lapsel arenda. Nad on võimelised paremini suhtlema teiste lastega.

Ring on mõeldud erivajadustega eelkooliealistele lastele. Tegevus toimub 2 korda nädalas. Ringi ülesanne on laste muusikaliste võimete arendamine, nende ettevalmistamine toimetulekuks iseseisva eluga.

Ringi tegevus toimub vene keeles.

Tunnid toimuvad:

Teisipäeval 16.00 – 17.30
Laupäeval 11.45 – 13.15

Õppetasu 16 € kuus (4 tundi nädalas).

Õppetöö toimub septembrist juunini.

Õpetaja Ljudmila Solovjova, tel. 5299052

ljudmila.solovjova@kanuti.tln.edu.ee

Registreeru huviringi

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: +372 6440989