Klaveriõpe Mari-Ann Bruncrona

NB! Esimene kokkusaamine uuel õppeaastal 30.08.2016 kab. 43.

Individuaalse klaveriõpetuse ülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine.

Vastuvõtutingimused: vanus 7-11 aastat, eelnevalt täidetud avaldus, individuaalne vestlus, huvi olemasolu.
Õppekorralduse ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi. Õppetöö kavandamisel peetakse silmas igaühe võimekust.
Klaveriklassi töös on oluline osa noodilugemise arendmisel, ansamblimängul ja hiljem ka saatepraktikal. Noodilugemisoskus on suure praktilise väärtusega ja selle arendamisele pööratakse meie õpetajate poolt ka enam tähelepanu.

Õppetöö toimub eesti keeles – õp. Mari-Ann Bruncrona juhendamisel.

telefon: 539 394 81, email: kanuti@kanuti.tln.edu.ee

Õppetasu 27 € kuus.

Tunnid toimuvad: T kell 13.15-17.45; K kell 12.30-17.00; N kell 13.00-17.30
NB! Individuaalsed tunniajad palume eelnevalt õpetajaga kokku leppida.

kanuti.tln.edu.ee/

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Noortemaja
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: 6440989