Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega

Töökeel: 
Eesti
2 392,8

Koolitus toimub 20.06-03.11. Täpsem info kodulehel!

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina. Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardites esitatud nõudeid. Koolitus sisaldab õppepraktikat ning esmaabiandja väljaõpet. Õpe toimub osaliselt veebis. 

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Kursuse sisu

 • Sissejuhatus lapsehoidja töösse, kutse taotlemine;
 • Kombeõpetus ja kutse-eetika;
 • Suhtlemispsühholoogia;
 • Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine;
 • Lapse tervist ohustavad tegurid;
 • Füüsilise kasvukeskkonna ohutegurid;
 • Lapse areng ja selle toetamine;
 • Majapidamis- ja koristustööd, olmevahendite kasutamine ja ohutustehnika järgimine;
 • Lapse eale vastav toitumine;
 • Esmaabi (16 tundi);
 • Lapse tervisliku seisundi jälgimine;
 • Haige lapse hooldamine ja põetamine;
 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
 • Kõne arengu toetamine;
 • Koostöö lapsevanema/hooldajaga;
 • Lapse enesekohaste oskuste kujundamine;
 • Lapse tervise edendamine (sh vaimse kasvukeskkonna ohutegurid);
 • Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas;
 • Lastehoiuga seotud nõuded;
 • Õigusaktid;
 • Loovtegevused;
 • Imiku (0-1 aastat) hoidmine;
 • Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine;
 • Tööjuhendamine;
 • Situatsioonülesanded, lõputöö juhendamine;
 • Juhendatud praktika (80 tundi);
 • Iseseisev töö (20 tundi).

Korraldaja
Koolituskeskus Luwi
info@luwi.ee, kontakttelefon: 53770477