Pääs linnamüürile ja kolme linnamüüri torni

Pääs linnamüüri lõigule ning kolme linnamüüri torni.

Tornides ja müürigaleriil võib näha Juhan Kohali fotosid näituselt "Müüriüminad".

Kuldjala kahele alumisele korrusele pääseb Kodulinna Maja kaudu. Esimesel korrusel on avatud autorinukkude näitus, teisel korrusel on võimalik vaadata näitust, kuidas restaureerimistudengid tegid korda mitmed Sirje-Maris horma maalid.

 

Korraldaja Kodulinna Maja

 

Korraldaja
Kodulinna Maja
info@kodulinnamaja.ee, kontakttelefon: 6449867