Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika

Töökeel: 
Eesti
249 €
K, 09.10.24 kell 10:00 - K, 09.10.24 kell 14:15
Flora Maja
Tulika 19, 10613 Tallinn, Eesti

Koolituse “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika” sihtrühm on:

  • riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes tegelevad planeerimise ja ehitamise valdkonnaga;
  • kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid, hindajad jne;
  • ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega;
  • arhitektid ja projekteerijad
  • muud valdkonnast huvitatud isikud

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid.

Koolitus annab

  • Ülevaate millal ja mis tingimustel saab asendada detailplaneeringu kohustuse projekteerimistingimustega;
  • milline on detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste rakenduspraktika;
  • kuidas lahendada infrastruktuuri väljaehitamise küsimused;
  • kuidas toimub ehitusteatise ja kasutusloa menetlus;
  • uutest valdkonda puudutavatest kohtulahenditest ning riigiasutuste praktikast.


Rohkem informatsiooni ja registreerumine: www.kinnisvarakool.ee/planeerimisseaduse-ja-ehitusseadustiku-uus-rakendus-ja-kohtupraktika/

Korraldaja
Kinnisvarakool OÜ
kool@kinnisvarakool.ee, kontakttelefon: 5256655