Soodushind! Laotöö kursus

Töökeel: 
Eesti
280.60
https://www.reiting.ee/ettevotlus-juhtimine-juriidika/laotoo-kursus-2/?tid=4.1-4/519-23

Kursusel omandab õpilane teadmised, mis aitavad kaasa kiiremale ja läbimõeldud lao tööprotsesside täitmisele. Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kõik laotöötajad, laotöölised, kaubakäitlejad, kaubapaigutajad, komplekteerijad, laooperaatorid, tõstukijuhid, terminalitöötajad ning kõik, kes on huvitatud või soovivad täiendavaid lisateadmisi laotööst

Kursuse sisu

veodokumentide saadetise adressaadi vastavuse tuvastamine;

kaupade vastuvõtuprotsessi korraldamine ning tüüpvigade vältimine;

veorežiimi tingimuste täitmise jälgimine vastavalt kauba omadustele;

pakkeüksuste vigastuste tuvastamine ja registreerimine;

kaupade mahalaadimine (otstarbekas laoseadmete ja töövahendite kasutamine);

pakkeüksuse seisundi hindamine ning vigastuste märkimine veodokumentides;

pakkeüksuste sorteerimine, konsolideerimine ja ristlaadimine (cross-docking);

toodete tuvastamine ja võrdlemine. Koguste vastavuse kontrollimine (visuaalselt või elektroonselt) sh.saadetised väljaspool EL;

hoiuühikute koostamine lähtuvalt kauba eripärast;

kaupade hoiukohtadele paigutamine ja edasine käitlemine (niiskus, temperatuur);

hoiule paigutatud toodete registreerimine tooteartiklite - ja koguste lõikes laoaadressidel;

väljastustellimuse komplekteerimine (ühe tellimuse kaupa, mass-, rühm- või tsoonkomplekteerimine);

sobiva pakenditüübi (kaubaalus, väikepakend jm) valik, vastavalt toodete omadustele (kogus, maht või kaal);

komplekteeritud toodetest kompaktse pakkeüksuse koostamine ja pakendamine, arvestades kauba, veoahelas kasutatava transpordiliigi või veoviisi eripäraga;

pakkeüksuste kinnitamine (Euroopa hea tava veoste kinnitamisel maanteevedudel, CTU koodeks jms);

pakkeüksuste ja kaubadokumentide üle andmine, tuvastades eelnevalt kaubasaaja või vedaja isiku samasuse;

kauba inventeerimine;

inventuuri ettevalmistamine, kokkuvõtete- ja järelduste tegemine;

võimalike saldovahede tekkimise põhjuste välja selgitamine.

Muu info

Tule omanda uued kasulikud teadmised  oma ala tipptegijalt!

Soodushind 230 eur + km ( tavahind 280 eur + km!

Koolitust viib läbi Meljo Musto. Meljo on viinud läbi logistikakoolitusi üle kümne aasta ning on spetsialiseerinud veonduse, laonduse ning tarneahela juhtimisele. Praegu juhib ta PVC viilhalli projekti Hallitehases ning on töötanud Vuuhh OÜ tarneahela juhina. Tema lai silmaring ja pikaajaline töökogemus logistikavaldkonnas aitavad kergesti tuvastada ettevõttes esinevaid probleeme ning pakkuda välja lahendusi. Meljo on Logistikasõnastiku (wiki.eek.ee) terminite ja fotode üks kaasautoritest. 

Lisaks on Meljo olnud Kaubaekspress Tartu filiaali juht ja Arco Transport AS Tartu filiaali transpordi juhataja (sh filiaali käivitamine 2001 aastal)

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Lõpetajatele tunnistus või tõend.

Korraldaja
Reiting OÜ
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 53404279