Soodushind! Raamatupidamiskursus koos tööõigusega

Töökeel: 
Eesti
1800.00
https://www.reiting.ee/raamatupidamiskoolitus/raamatupidamiskursus-koos-toooigusega/?tid=4.1-4/190-23

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega ning vajavad teadmisi tööõigusest – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Kursuse sisu

Raamatupidamiskursuse moodulis läbitakse järgmised teemad (80 tundi auditoorset tööd, 40 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 40 tundi iseseisvat tööd):

raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise sise-eeskiri;

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded, arvestuspõhimõtted;

raamatupidamist reguleerivad õigusaktid;

varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;

põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arvestus;

import, eksport tehingud;

laenud ja kohustised – lühiajalised ja pikaajalised kohustised;

maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõtlusega mitteseotud kulud, maksuriskid, maksude deklareerimine;

töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm); ● töölähetus; ● sõiduauto kasutamise kord;

tulude ja kulude arvestamine;

aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne, omakapitali arvestus; 

majandusaasta aruanne, auditeerimine;

ülevaade raamatupidamisprogrammidest;

FIE raamatupidamine;

juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia; kuluarvestussüsteemid ja –meetodid;

kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs.

Tööõiguse moodulis läbitakse järgmised teemad (12 tundi auditoorset tööd):

töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid;

tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused;

töölepingu tingimused;

tööaeg, puhkeaeg ja puhkus;

töötasu arvestus;

töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord);

töötaja ja tööandja vastutus;

isikuandmete konfidentsiaalsuse nõuded.

Muu info

Koolitus toimub enamasti 2-3 korda nädalas.

Raamatupidamise moodulis saab mugavalt valida, kas osaleda veebi teel või tulla klassiruumi!

Kasuta magusat hooaja alguse soodustust - 1500 eur+km ( tavahind 1782 eur + km)!

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting OÜ
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 53404279