Soodushind! Vaheajaga! Personalitöötaja väljaõpe koos sekretär-juhiabi kursusega

Töökeel: 
Eesti
2040.00
https://www.reiting.ee/sekretar-juhiabi-koolitus/personalitootaja-valjaope-koos-sekretar-juhiabi-kursusega/?tid=4.1-4/58-23

Õppe eesmärgiks on anda praktilisi ja teoreetilisi teadmisi erialaseks tööks.

Sihtgrupp

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri, assistendi, assistent-dokumendihalduri, juhatuse sekretäri, müügisekretäri, referendi, tehnilise sekretäri, vastuvõtusekretäri, volikogu sekretäri või personalispetsialisti, personalitöötaja, personalipartneri, personali administraatori, personaliassistendi, personalikoordinaatorina või vajavad vastava valdkonna teadmisi oma töös.

Kursuse sisu

Kursus koosneb kolmest moodulist: sekretär-juhiabi, personalitöö ning personaliarvestuse dokumentatsioon.

Sekretär-juhiabi mooduli teemad (135 tundi auditoorset tööd, 29 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 30 tundi iseseisvat tööd):

sekretäride kutse-eetika;

ettevõtluse alused;

etikett ja ettevõtte esindamine;

tööalane korrektne eesti keel;

bürootöötaja arvutiõpe;

dokumendihaldus;

arhiivihaldus ja digitaalne arhiveerimine;

raamatupidamise ja personalitöö algdokumentide põhinõuded;

meeskonnatöö;

koosolekute korraldamine ja protokollimine;

organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus, kommunikatsiooni alused;

suhtlemis- ja koostööoskused;

konfliktijuhtimine ja läbirääkimised;

tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites;

tööõigus;

projekt organisatsiooni töös ja selle juhtimine;

eduka kliendisuhtluse ja müügi võtmetegevused;

mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine;

kõnekunst ja meedia suhtlus.

Personalitöö mooduli teemad (40 tundi auditoorset tööd):

personalitöö eetika;

kutsetasemed ja kutset andva organisatsiooni tutvustus;

organisatsioon kui tervik, tööjõu tähtsus organisatsioonis;

personalitöö funktsioonid ja rollid;

tööjõuturg;

värbamisallikad, värbamine ja värbamistegevused;

töötajate tasustamine;

uue töötaja sisseelamisprogramm;

ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused);

personali hindamine;

personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine;

personaliuuringud;

töötajate vähendamise põhimõtted;

ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll nende täitmisel.

Personaliarvestuse dokumentatsiooni mooduli teemad (10 tundi auditoorset tööd ja 4 tundi praktikat õppekeskkonnas):

tööalase dokumentatsiooni vormistamise vajadus;

erinevate personalidokumentide ettevalmistamine ja koostamine;

töösuhte vormistamine, muutmine ja lõpetamine (erinevate lepinguliikide vormistamine, muutmine);

töökorralduslikud juhendid ja dokumendid;

puhkuste korraldus ja seadusest tulenevad nõuded (ajakavad, erisused jne.);

töökeskkonna ja töötervishoiualane dokumentatsioon.

Muu info

Koolitus SUVEVAHEAJAGA! Alusta juba hoogsalt juunis mõnusa suvesoodushinnaga koolitust ning jätka peale suvepuhkust! 

Soodushind 1700 eur + km ( tavahind 2071 eur + km)!

Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ning edukale lõpetajale ka tunnistust.

Personalitöö moodulis saab valida, kas tulla klassiruumi või osaleda veebi teel.

Korraldaja
Reiting OÜ
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 53404279