Tallinna Kopli Noortemaja Anglistica

Kellele: 6-18a.
Keel: vene
Millal: 2 korda nädalas
Hind: 17 €/kuus
Vabad kohad: õpetajaga kokkuleppel
Õpetaja: Valentina Šatskaja

Anglistica ring pakub võimalust õppida tundma inglise keelt kõnelevate maade kultuuridele omaseid ühiseid püsiväärtusi ja aitab õpilastel tunnetada oma seost teiste Euroopa riikidega. Läbitavad teemad täiendavad kooliprogrammi ajaloo, geograafia, kunstiõpetuse, inglise keele, eesti keele, muusika ja ühiskonnaõpetuse valdkondades. Kasutatakse diferentseeritud õppetööd, kuna õpilastel on erinev algteadmiste tase ja vanus. Õppetöö toimub videoprogrammide, loovtegevuse ja mängu kaudu.

Ettevalmistav rühm

T.15.00 - 15.45 3.kab

L.12.15 - 13.00 3.kab

I rühm

E.15.00 - 16.30 3.kab

R.14.45 - 16.15 3.kab

II rühm

E.16.40 - 18.10 3.kab

L.10.15 - 11.45 3.kab

III rühm

T.15.55 - 17.25 3.kab

L.15.30 - 17.00 3.kab

IV rühm

E.18.20 - 19.50 3.kab

R.16.30 - 18.00 3.kab

V rühm

R.18.15 - 19.45 3.kab

L.13.15 - 14.45 3.kab

 

http://www.koplinoortemaja.edu.ee/ringid/anglistica

Korraldaja
Tallinna Kopli Noortemaja
kontakttelefon: 662 7102