Tallinna Kopli Noortemaja mudilaste arendusring

Kellele: 4-7 a.
Keel: vene
Millal: 2 korda nädalas
Hind: 17 €/kuus
Vabad kohad: jah
Õpetaja: Inna Siispool, Veronika Armon

Mudilaste arendusringi tegevuse üldeesmärgiks on toetada koolieelikute vaimset, kehalist ja sotsiaalset arengut. Ringitööst osavõtt aitab rikastada mudilaste sõnavara, arendab loovat mõtlemist ja fantaasiat pakkudes palju ise olemise, tegemise ja avastamise rõõme.

Inna Siispool

E. K

16.30 - 18.00
18.00-19.30

Veronika Armon

K.
16.30 - 18.00 
18.05 - 19.35

L.
10.30 - 12.00 
12.10 - 13.40

http://www.koplinoortemaja.edu.ee/ringid/mudilaste-arendusring

Korraldaja
Tallinna Kopli Noortemaja
kontakttelefon: 662 7102