Tallinna Kopli Noortemaja Pilliõpe

Kellele: 7-18 a.
Keel: eesti
Millal: 1 kord nädalas minigrupis(2 õpilast 45 min)
Hind: 22 €/kuus
Vabad kohad: on
Õpetaja: Peep Taimla

 

Pilliõppes tutvustatakse erinevaid muusika instrumente, mänguvõtteid, kõlatämbreid ja omandatakse ansamblis mängimise kogemusi. Põhipilliks on kitarr. Pillimängu kaudu arendatakse õpilaste konsetratsiooni- ja tahelepanuvõimet, kuulamis- ja koostööoskust ning ansamblitunnetust.

 

Pilliõpe - individuaal tunnid

N 14.00-20.00

http://www.koplinoortemaja.edu.ee/ringid/pilliope

Korraldaja
Tallinna Kopli Noortemaja
kontakttelefon: 6627102