Antiikmütoloogia kunstis. Kunstiajaloo lühikursus Kadrioru kunstimuuseumis

14. veebruar kell 18.00
Heraklese vägiteod

Keevalise loomuga antiikkangelane Herakles on Euroopa kultuuriloos olnud nii füüsilise jõu kui moraalse alandlikkuse võrdkujuks. Loengul võetakse lähema vaatluse alla need kangelase elu pöördepunktid ja vägiteod, mis on pakkunud Euroopa kunstnikele enim inspiratsiooni. Loengut viib läbi Kerttu Männiste.

14. märts kell 18.00
Trooja sõda

Antiikkirjanduses rohkelt kirjeldamist leidnud Trooja sõda võib pidada üheks kreeka mütoloogia peateljeks. Just Trooja sõja sündmustega seoses tunneme lugusid Parise otsusest, Achilleusest, Agamemnonist ja Odüsseusest. Sõjakeerises tehtud kangelasteod, aga ka moraalsed eksimused on Euroopa kunstis pakkunud rikkalikult ainest arhetüüpide kujunemiseks ning allegoorilisteks kunstiteosteks. Loengut viib läbi Kerttu Männiste.

11. aprill kell 18.00
Aphrodite / Venus

Vana-Kreekas Aphrodite ja Vana-Roomas Venuse nime all tuntud ilu- ja armastuse jumalanna on püsinud igavesti noor ja inspireeriv. Ta on olnud kunsti objektiks läbi aegade, eriti antiik-, renessanss- ja klassitsismi ajastul. Temaga on võrreldud maiste naiste ilu ja oskust armastada, tema nime kasutavad kõikvõimalikke iluteenuseid pakkuvad asutused. Seekordne Muuseumiaabitsa keskendub ilu- ja armastusejumalannaga seotud müütidele ning vaatleb Aphrodite/Venuse näitel iluideaalide muutumist läbi aja. Loengut viib läbi Anu Allikvee.

kadriorumuuseum.ekm.ee

Korraldaja
Kadrioru kunstimuuseum
kadriorg@ekm.ee, kontakttelefon: 606 6400