Näitus "Kohanemise kunst"

P, 25.02.24 kell 10:00
Kadrioru Kunstimuuseum
A. Weizenbergi 37, 10127 Tallinn, Estonia
T, 27.02.24 kell 10:00
Kadrioru Kunstimuuseum
A. Weizenbergi 37, 10127 Tallinn, Estonia
K, 28.02.24 kell 10:00
Kadrioru Kunstimuuseum
A. Weizenbergi 37, 10127 Tallinn, Estonia
N, 29.02.24 kell 10:00
Kadrioru Kunstimuuseum
A. Weizenbergi 37, 10127 Tallinn, Estonia
R, 01.03.24 kell 10:00
Kadrioru Kunstimuuseum
A. Weizenbergi 37, 10127 Tallinn, Estonia
L, 02.03.24 kell 10:00
Kadrioru Kunstimuuseum
A. Weizenbergi 37, 10127 Tallinn, Estonia
P, 03.03.24 kell 10:00
Kadrioru Kunstimuuseum
A. Weizenbergi 37, 10127 Tallinn, Estonia

„Kohanemise kunst“ uurib, kuidas me harjumispäraselt tajume, tõlgendame ja väärtustame looduskeskkondi ja kaasliike. Näitus vaatleb kaasaegsete kunstnike lähenemisviise looduse väärtustamisel ning ökoesteetikast ja ökofeminismist tärganud looduse de-estetiseerimist. Näituseruumides nihestatakse eelmainitud piire kunsti abil, kaasates nii kriitilisi kaasaegseid kunstnikke kui ka teoseid Eesti Kunstimuuseumi kogudest, mis räägivad kaasa liigirikkuse, mitmekesisuse, kaasliikide, sõltuvussuhete, ökoärevuse ja jätkusuutlikkuse mõistekimpude all. Astudes dialoogi Eesti Kunstimuuseumi teostega pakuvad nii kaasaegsed kunstnikud kui ka vanad meistrid vaatajale mõtteainet: milline looduskeskkond ümbritses inimest erinevatel sajanditel, kuidas kunstnikud on suhtunud keskkonda ning kuidas on see suhe teisenenud muutuvates keskkonnatingimustes. Mitmed tõlgendused lähtuvad just isiklikust suhtumisest tarbimisse ning materjalikasutusest, soovides leida helgemaid tulevikustsenaariume.

Näitus on valminud ka tegijate enda kohanemisel: kõik olemasolevad teosed ja kujunduslikud elemendid on varem loodud või osaliselt mugandatud, taasavastatud ning paigutatud uude keskkonda. Üks näituse eesmärkidest on mõelda ka jätkusuutliku kureerimise ja kultuuritööstuse peale (vähene kulu ja tootlikkus, olemasolevad teosed, aeglane transport), aidates sel moel muuta kultuurisektorit jätkusuutlikumaks.

www.kadriorumuuseum.ekm.ee

Korraldaja
Kadrioru kunstimuuseum
kadriorg@ekm.ee, kontakttelefon: 606 6400