Näitus "Saja aasta lood"

Kadrioru Saksa Gümnaasium tähistab Eesti Vabariigi juubeliaastat näitusega "Saja aasta lood".
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 12. klasside ajalookursuse ning Eesti 100 juubeliaasta raames valmib näitus “Saja aasta lood”.

Kursus on ülesehitatud projektõppe vormis. Õpilased koguvad esemeid, pilte ja kirjalikku materjali ajaperioodist 1918 - 2018 ning intervjueerivad esemete omanikke (või nende peresid), et täiendada näitust isikulugudega. Väärtuseks on ka kogutud videomaterjal, mida näituse juures kasutatakse ning mis kujutab endast intervjuusid inimestega, kes mäletavad nii Nõukogude kui varasemat aega Eesti ajaloost. Õpilased viivad vahemikus 2.02-8.02 läbi ka “muuseumitunde”, mis kujutavad endast õpilaste endi kokkupandud haridusprogramme 1.-11. klassi õpilastele.

Näitus koosneb kahest osast: 1.02-23.02 - väikseste asjade näitus KSG Oru maja (Gonsiori 38) I-IV korrustel

2.02-8.02 - suurte asjade näitus ja muuseumitunnid Oru maja aulas.

Õpilased peavad kursuse jooksul blogi, mis asub aadressil: 100aastateestit.wordpress.com/. Blogis kajastatakse aktiivselt näituse valmimise protsessi. Projekti eesmärkideks on:

  • tähistada Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva kogu Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kooliperega
  • anda õpilastele võimalus õppida ajalugu läbi perekonnalugude ja esemete ning näituse korraldamise kaudu
  • edendada projektõpet Eesti koolides, jagada blogi kaudu kogemusi kõikide huvilistega
  • anda õpilastele positiivne õpikogemus.

Kontaktisik: KSG ajalooõpetaja Marika Randma marikarandma1@gmail.com +372 5562 2893

Korraldaja
Kadrioru Saksa Gümnaasium
marikarandma1@gmail.com, kontakttelefon: