1

Vähemusrahvuste ümarlaud Pärimus ja perekond

Sõnavõtud perepärimuse (kombed, tavad, jutu-ja laulupärimus) rollist rahvapärimuses. 
Arutelul Pärimus ja perekond kõnelevad ümarlaual osalevad rahvused toetudes oma isiklikule kogemusele. Milline on see oma pere pärimus ja kuidas see on edasi kandunud järgmisele põlvkonnale, elades kaugel oma päritolumaast. Mida pärandame edasi oma lastele ja lastelastele?

Ümarlaua korraldaja on Eesti Folkloorinõukogu ja Tallinna Rahvaülikool, juhib Ene Lukka-Jegikjan. 

Vajalik eelregistreerimine aadressil ene.lukka-jegikjan@folkloorinoukogu.ee
 

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool
info@kultuur.ee, kontakttelefon: 56 901 707