ARDUINO elektroonika ja robootika

Töökeel: 
Eesti
45
45

Osalejad: alates 5. k- 9. klass
Toimumisaeg ja -koht: Mustamäel, Esmaspäeiti kell 18:00
Juhendaja: Indrek Karo
Õppetasu- ja maht: 1 kord nädalas 2 x 45 min,
kuude  kaupa tasudes on kuutasu 45€,  poole või aasta kaupa soodustused, perekaardi soodustused.
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviring on mõeldud õpilasele, kes on varasemalt programmeerimisega või robootikaga tuttav. Huviringis õpitakse põhiteadmisi elektroonikast, arduinost ja  selle programmeerimisest. 
Arduino on programmeeritav arendusplaat, mille külge saab ühendada erinevaid LEDe, mootoreid, andureid jne. Huviringis tutvutakse põhjalikumalt arduino stardikomplekti- ja selle erinevate komponentidega. Õpitakse koostama elektroonikaskeeme ja tehakse nii lihtsamaid kui ka keerukamaid programme. Teeme praktilisi töid ja programmeerime  www.tinkercad.com programmeerimissüsteemis.

Korraldaja
Nutigeen Huvikool
nutigeen@gmail.com, kontakttelefon: 56833320