Arhiivihaldus ja digitaalne arhiveerimine

Töökeel: 
Eesti
115.20
https://www.reiting.ee/raamatupidamiskoolitus/arhiivihaldus-ja-digitaalne-arhiveerimine/?tid=4.1-4/257-21

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud ettevõtete arhiivitöötajad, sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide arhiveerimisega ja huvituvad arhiivindusest.

Kursuse sisu

dokumentide süstematiseerimine;

nõuded dokumentide arhiveerimisele;

milliseid arhiivitarvikuid kasutada;

digitaalne arhiveerimine; 

arhiiviseadus ja arhiivieeskiri, arhiivihaldust käsitlevad standardid;

digitaaldokumentide arhiveerimist ja säilitamist reguleeriv õiguskeskkond;

pikaajalise säilitustähtajaga digitaaldokumentide arhiveerimise ja säilitamise probleemid ning lahendused;

arhiivitoimingud;

oluliste e-kirjade säilitamine;

pilvepõhistest dokumendihaldussüsteemidest ja digitaalarhiivi keskkondadest - kuidas valida sobivaim;

digitaalse fotopärandi arhiveerimine ja säilitamine;

arhiveerimine ja hävitamine dokumendihaldussüsteemis;

andmete migreerimine dokumendihaldussüsteemist;

digiteerimise korraldus, riskid ja kulude analüüs.

Muu info

Koolituse hind sisaldab elektoonilisi materjale Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982