ART- floristika läbi muusikateraapia Mustamäe Laste Loomingu Maja

TEGEVUS: Floristikat võib õpetada igas vanuseastmes, erinevus seisneb antud ülesannete raskusastmes.

Art-floristika õppekava on koostatud nii tüdrukutele kui ka poistele alates 4..-19. Eluaastani. Tunnid toimuvad 2 korda nädalas. Eesmärgiks on arendada loomisvõimet ja kreatiivset mõtlemist. Õppetöös kasutatakse erinevaid materjale: kunstlilli, looduslikke- ja kunstmaterjale.

I Rühm  (koolieelikud) 4 tundi nädalas

Lapsed saavad elamuse muusika kuulamise kaudu, mis kajastub nende töödes: värvide, materjali valikud sõltuvad kuulatava iseloomust.  Läbi muusika on võimalik paremini tunnetada ümbritsevat maailma ja leida võimalusi oma emotsioonide väljendamiseks. Muusika kuulamisel kasutatakse elavat muusika esitust klaveril,  kus osalevad nii õpetaja kui ka lapsed ise.

Tunni käigus on võimalik läbi elada erinevaid emotsioone ja teha repertuaari osas oma valikuid. Tegevus on ülesehitatud nii, et rahuldatud saab nii lapse emotsionaalne kui ka kunstiga tegelemise vajadus.

ÕPETAJA: Jelena Tartõnskih

ÕPPETASU: 20-21 eurot

ÕPPEKEEL: vene keel

KONTAKT: tel. 6522536,  õp. J.Tartõnskih - 56453907, lenmark2004@mail.ru

ÕPPETUNNID:  T.,N.- 17.30-19.00  I rühm (ART-FLORISTIKA) kab. 107

Korraldaja
Mustamäe Laste Loomingu Maja
kontakttelefon: 6522536