Automudeliring Vjatšeslav Stepanov (vene keeles)

Automudeliring Vjatšeslav Stepanov (vene keeles)

NB! Esimene kohtumine uuel õppeaastal 6. sept. kell 17.00.

Automudeliring loodi 1983. aastal. Õppekava on ette nähtud algajatele ja edasijõudnutele ning ringis õppimine ei ole ajaliselt piiritletud. Ringi on oodatud õpilased vanuses 6. – 19. eluaastat. Soovi korral võivad ringi tulla ka tüdrukud ja neiud. Kuigi ringi töökeel on vene keel, on õpilaste seas eestikeelseid lapsi, keda juhendab õpetaja nende emakeeles.

Õpilased omandavad esmased oskused tööriistade ja mitmesuguste masinate käsitlemisest, algteadmised tehnilisest joonestamisest ja muudest tehnikaga seonduvatest valdkondadest. Korraldatakse näitusi ja mudelite demonstratsioonesinemisi. Võetakse osa vabariiklikust kiirusmudelite võistlusest ning meistrivõistlustest Nõmme kartodroomil. Automudeliring on rahvusvahelise projekti „Balti Karikas” algataja, kus huviliste ring on Lätist, Leedust, Venemaalt ja Poolast. Võistlused toimuvad korda-mööda Tallinnas, Riias, Vilniuses, Čekiskes Leedumaal, Peterburis ja Ruda-Slaskas Poolas.

Meie ringi eesmärkideks on laste- ja noorte tööoskuse ja loomevõime kavakindel arendamine, kasvatades teadmishimu ja kujundada iseseisva töö harjumusi.

Samuti on meie ülesandeks tehnikavaldkonna arendamine:

automudelite uuendamine ja täiustamine;

hoida rahvusvahelisi sidemeid sama ala keskuste ja spetsialistidega;

osaleda võistlustel ja korraldada neid ka ise ( meie noortemaja on projekti „Kanutiaia Karikas” algatajaks).

Töö õpilastega automudeliringis eeldab enam õpilaste individuaalset juhendamist automudelite valmistamisel ja katsetamisel. Ringi nädalatundide arv on kuus, välja arvatud automudeliringi edasijõudnute rühm, kus antakse kaheksa tundi nädalas. Õppetöö toimub septembrist juunini.

Õppetasu V. Stepanov  22 € kuus (6 tundi nädalas)

Õp. Stepanovi tunnid toimuvad järgnevalt:

T kell 17.00-19.15
N kell 17.00-19.15

Juhendaja: Vjatšeslav Stepanov,
telefon: 56690086;
klubmaster@hot.ee

Registreerimine kodulehel www.kanuti.tln.edu.ee

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: 6440989