Balletiakadeemia ettevalmistuskursus 9-...aastat

Balletiakadeemia ettevalmistusklassi ootame tüdrukuid ja poisse vanuses alates 9. aastast.

Lisaks neidusid ja noormehi, samuti naisi, kes soovivad alustada balletiõpingutega.

Balletiakadeemia õppekava on töötatud välja Vaganova Balletiakadeemia õppekava alusel, registreeritud Haridusministeeriumis ning kooli lõpetanu saab lõpudiplomi. Igal aastal saavad õpilased ametliku tunnistuse eksami- ja tunnihinnetega.

Ettevalmistusklassis toimuvad suvel kontrolltunnid, et hinnata õpilase individuaalset edasiminekut.

Kooli sisse saamise eelduseks on katsete edukas läbimine.

Me ei sea õppijatele vanusepiiranguid, seega, kui on tahtmine ja huvi, võtke julgelt meiega ühendust!

Tunnid 3x nädalas (venitused, lihastugevdus, klassikaline tants, ajaloolise tantsu ja liikumise alused). Aasta lõpus arvestus venituses ja klassikalises tantsus.

 

Korraldaja
Erahuvikool Marina Tširkova Balletiakadeemia
marina@luikedelend.ee, kontakttelefon: 515 1946