Bioloogiliste varade arvestus

Töökeel: 
Eesti
115.20
https://www.reiting.ee/bioloogiliste-varade-arvestus-41-4_254-19
N, 22.10.20 kell 10:00
Pärnu mnt 67a (endine Ajakirjandusmaja) B-maja 4.korrusel
Pärnu mnt 67a, 10134 Tallinn, Eesti

Mis on bioloogiline vara ja kuidas selle arvestust peetakse?

Koolituse eesmärgiks on bioloogiliste varade arvestuse omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega.

Sihtgrupp

Õppijad, kes omavad baasteadmisi raamatupidamisest ning kes soovivad täiendada ning kinnistada oma teoreetilisi teadmisi raamatupidamise bioloogiliste varade arvestuse osas. Koolitusele on oodatud kõik alustavad ja tegutsevad raamatupidajad, põllumajandussektoris tegutsevad ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-ed). 

Kursuse sisu

bioloogiliste vara mõiste;

bioloogilise vara ja põllumajandustoodangu kajastamine õiglase väärtuse meetodil;

õiglase väärtuse leidmine;

bioloogilise vara kajastamine soetusmaksumuse meetodil

Kursuse läbinu

teab, mis on bioloogiline vara

oskab kajastada bioloogilist vara ja põllumajandustoodangut bilansis ja kasumiaruandes

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982