¡Buen viaje! Hispaania keel abiks reisijale

Kursus sobib neile, kel on väga vähesed algteadmised või puuduvad need hoopiski.

Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut Hola, Espanol ja õpikut Pasos, autor Rosa María Martín.

Eesmärgiks on omandada algtaseme sõnavara ja arendada elementaarset vestlusoskust reisimiseks hispaaniakeelsetes maades.
Kursusel arendatakse rääkimis- ja kuulamisoskust ning põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel.

Sõnavara, suhtlemine:

1. kord – Tervitused, hüvastijätud ja mud viisakusväljendid. Enesetutvustamine. Tähtsamad tööd ja elukutsed. Riigid ja rahvused.
2. kord – Toit ja joogid. Soovide ütlemine. Küsimine, mida on. Tellimine restoranis. Arvud 1-1000. Dialoogid.
3. kord – Kus miski asub ja kui kaugel. Koha kirjeldamine. Tee küsimine ja juhatamine. Dialoogid.
4. kord – Hotelliteenused, toa broneerimine. Nädalapäevad, kuud ja kuupäevad. Milline on hotell, kus see asub. Dialoogid.
5. kord – Igapäevased tegevused kodus ja tööl. Kellaajad (küsimine ja ütlemine). Vaba aeg. Omadussõnad isiku välimuse ja iseloomu kirjeldamiseks. Dialoogid.
6. kord – Sisseostude tegemine, erinevad poeliigid. Kaalu- ja mõõtühikud. Hinnad (küsimine ja ütlemine). Riided ja nende ostmine. Dialoogid.
7. kord – Meeldimised ja mittemeeldimised. Toit. Arvamuste avaldamine linna, toidu, elukoha jne kohta. Vaba-aja tegevused. Dialoogid.
8. kord – Inimeste külla kutsumine. Nõustumine ja keeldumine. Probleemide selgitamine ja nõu andmine. Tulevikuplaanid ja kavatsused. Kinnominek, piletite ostmine. Dialoogid.
9. kord – Transport. Saabumiste ja väljumiste kohta küsimine. Piletite ostmine. Transpordiliikide võrdelmine. Reisi planeerimine. Kohtumise organiseerimine. Dialoogid.
10. kord – Erinevat liiki puhkused. Puhkuste sihtkoha valimine. Puhkuste brošüürid ja tegevuskavad. Ilm. Telefonikõned. Tunnete kirjeldamine. Erinevate suhtlemisvahendite kirjeldamine.
11. kord – Läbivõetud teemade kordamine.

Grammatika:

1. kord – verbid llamarse, ser, tener; asesõnad; nimisõnade grammatiline sugu; mitmus
2. kord – verbid querer, vivir, hay; umbmäärane artikkel
3. kord – verb estar; koha eessõnad ja väljendid
4. kord – eessõnad; omadussõnade kasutamine koos nimisõnaga; erinevused ser ja estar vahel
5. kord – enesekohased tegusõnad; määrsõnad
6. kord – verb gustar; sihilised asesõnad; määravad artiklid
7. kord – verb preferir, nadar, viajar; näitavad asesõnad
8. kord – verbid querer, salir, poder; tener que; eessõnalised asesõnad
9. kord – omadusssõna võrdlusastmed; tulevik (regulaarsed ja ebaregulaarsed verbid)
10. kord – verbid hacer, llover, venir; lihtminevik
11. kord – läbivõetu kordamine

Kursuse maht 33 tundi, 145 eurot

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool
info@kultuur.ee, kontakttelefon: 56 901 707