Bürootöötajate arvutiõpe

Töökeel: 
Eesti
280.80
https://www.reiting.ee/burootootajate-arvutiope-41-4_368-19

Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara.

Sihtgrupp

Bürootöötajad, sekretärid, assistendid.

Kursusel osaleja peab olema tuttav arvuti kasutamisega, orienteeruma arvuti failisüsteemis, teadma, kuidas kasutada elektronposti teenust, käivitada erinevaid programme ning avada faile.

Kursuse sisu

MS Word

Teksti sisestamise ja vormindamise üldpõhimõtted

Teksti kujundamine

Keele valimine ja õigekirja kontroll

Loetelu koostamine

Tabeli loomine, ridade või veergude lisamine ja kustutamine, lihtsamad kujundamise võtted

Dokumendipõhjade loomine, kasutamine

Dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine

MS Excel

Töökeskkonna tutvustus

Töö lahtrite, ridade ja veergudega

Töövihiku lehed

Lahtrite omadused

Andmetüübid

Loendite kasutamine

Valemite ja funktsioonide kasutamine

Töö andmetega

Diagrammide koostamine

Tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse

Tabeli väljatrükk

MS PowerPoint

Esitluse loomine

Erinevad objektid slaidil

Slaidide vaatamine ja haldamine

Esitluse läbiviimine

Pilvelahendused ja –teenused kontoritöös

Arukalt ja turvaliselt ülemaailmses arvutivõrgus

Ülevaade enamlevinud pilveteenustest

Pilvelahendus kontoritöös ja erinevad koostöövõimalused 

Andmekorje

Enamlevinud online-suhtlusvahend

Kursuse läbinu

sisestab ja kujundab tekstid MS Word keskkonnas;

sisestab andmed ja teostab lihtsamaid arvutusi tabeli andmetega MS Exceli keskkonnas;

oskab luua ja ette kanda esitlust MS PowerPoint keskkonnas;

teab, kuidas kasutada grupitöös kaasaegseid sotsiaalse tarkvara rakendusi.

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi.

 

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982