CHILLart

Töökeel: 
Eesti
Vene
Inglise

Selle huviringi tegevused tutvustavad noortele erinevad kunste ja õpetavad noortele, kuidas saab kunsti abil maandada oma stressi ja taastada vaimset tervist. Osalemiseks pole vaja joonistamise oskust, sest kunst on eneseväljendamise ja arusaamise vahend ning kõikidel on see individuaalne.


Õpiväljundid (märksõnadega): kunstiteraapia, kunst, enesetundmine, vaimne tervis, loovus, suhtlemine erinevates keeltes, eneseväljendamine
Sihtrühm: 10-18. aastased noored
Töökeel: vene, eesti ja inglise keel
Toimumisaeg: iga kuu 2 & 4 neljapäeval 16:00-18:00
Toimumiskoht: lähtuvalt kavale noortekeskuses, virtuaalselt või õues
Kuutasu: tasuta
 

Korraldaja
Põhja-Tallinna Noortekeskus
info@ptnk.ee, kontakttelefon: 6531447