Dokumendihaldus arvutil

Töökeel: 
Eesti
198.00

Teada saada milline on kaasaegne dokumendihaldus ja kuidas korraldada mõistuspäraselt kirjavahetust, et vajalik oleks kergesti leitav.

Sihtgrupp

Sekretärid, juhiabid, assistendid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide koostamise, haldamise ja arhiveerimisega

Kursuse sisu

organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid. Nende vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid;

dokumendi paber- ja elektrooniline vorm;

dokumendiloetelu. Sarjade moodustamine;

dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine;

dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord;

dokumendiringlus;

tööjaotus dokumendihalduse valdkonnas;

erinevate dokumendiliikide koostamise, registreerimise ning kasutamise protseduurid.

Kursuse läbinu

juhindub töös dokumentide liigitamise põhimõtetest;

koordineerib dokumentide elukäiku vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale;

tunneb dokumendihaldussüsteemi töö põhimõtteid

Muu info

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982