Dokumendihaldus arvutil

Töökeel: 
Eesti
175.20
https://www.reiting.ee/dokumendihaldus-arvutil-41-4_367-19

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud ettevõtete sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku või hakkavad kokku puutuma dokumentide koostamise ja haldamisega.

Kursuse sisu

Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid. Nende vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid;

Dokumendi paber- ja elektrooniline vorm.

Dokumendiloetelu. Sarjade moodustamine.

Dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine.

Dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord.

Dokumendiringlus.

Tööjaotus dokumendihalduse valdkonnas.

Erinevate dokumendiliikide koostamise, registreerimise ning kasutamise protseduurid.

Juurdepääsude süsteem.

Dokumentide süstematiseerimine.

Digidokument arvutil.

Kursuse läbinu

on tuttav dokumendiloetelu, säilitustähtaegade, dokumendiringluse, dokumentide süstematiseerimisega.

Muu info

Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tunnistust!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982