1

EE/RU/EN: Eesti- ja Inglise keele linnalaager/ ABC Keeltekool / Городской лагерь эстонского и английского языка от Языковой школы ABC

Töökeel: 
Eesti
Vene
Inglise
148 €
info@abckeeltekool.ee

Laagri vahetused:
28.06–03.07.2021  
05.–10.07.2021
12.–17.07.2021
19.–24.07.2021
26.–31.07.2021
02.–07.08.2021
Vahetused toimuvad tööpäeviti 9.30–17.30, laupäeviti 9.30–13.00
Igas vahetuses: 40 tundi keelepraktikat ja 30 tundi värskes õhus!

ABC Keeltekooli suvelaager tallinna südames!

Suvel 2021 meie keeltekool hakkab korraldama eesti ja inglise keele linnalaagreid. Need on mõeldud 8–11-aastastele ja 12–15-aastastele lastele, kelle emakeel ei ole eesti või inglise keel, aga kes soovivad arendada oma senist keeleoskust.

Meie laagri eesmärgid ja ülesanded:
Õpilaste adaptatsioon elulises ühiskonnas
Motivatsiooni stimuleerimine
Silmaringi avardamine 
Eesti ja Euroopa kultuuri ning traditsioonide tundma õppimine
Tolerantsuse arendamine
Inimestevahelise suhtlemise avardamine 
Kognitiivsete ja loovate võimete arendamine
Võõrkeele tundmise arendamine igapäevastes situatsioonides

Meie meetodid lahendamiseks:
Temaatilised ekskursioonid
Loovad töötoad
Kognitiivsed vestlused
Muusikalised konkursid
Spordimängud

Esimesel päeval osalejad jaotatakse kahte rühma, valitakse rühmale nimed ja loosungid ning valmistatakse märgid iga osaleja jaoks. Terve vahetuse vältel viiakse läbi mänguline rühma hinnang. Iga päev algab kommunikatiivse mänguga võõrkeeles, et parandada osaleja võõrkeelseid oskusi.
Pärast muuseumide külastamist on lastega võistlused ja viktoriinid mängu ja võistluste vormis.
Iga päev mängitakse läbi dialooge, lahendatakse mõistatusi, koostatakse luuletusi ja laule, räägitakse multifilmidele teksti peale jpm.
Igal reedel toimuvad loovad töötoad, lastel on võimalus valida kõige huvitavam tegevus ja näidata oma loomingulisi võimeid.
Iga päev tehakse kokkuvõtteid päevast mängulises vormis. Võimalikult palju aega (kui ilm lubab) veedetakse värskes õhus, mängud, võistlused pargis, rannas ja mänguväljakutel. Siseruumides toimimiseks on olemas avarad ja nüüdisaegsed klassiruumid.
Iga vahetuse lõpus saab osaleja diplomi inglise- või eesti keeles, märkega „Kõige parem …“ näiteks jutustaja, giid, ajaloolane, loodusesõber, kunstnik, muusik, luuletaja jne. Vahetuse lõpus toimub kontsert aruande vormis, lapsed räägivad ja näitavad kõike, mida laagris õpiti eesti- või inglise keeles. Kõik osalejad saavad lõbusad diplomid.

Töökeel: eesti, vene, inglise
Vanus: 8–15-aastased
Piletiinfo: 148 €
Registreerimine: suvelaager.abckeeltekool.ee/?lang=et 

///

Смены лагеря:
28.06–03.07.2021
05–10.07.2021
12–17.07.2021
19–24.07.2021
26–31.07.2021
02–07.08.2021
По рабочим дням 9.30–17.30, по субботам 9.30–13.00
Каждая смена: 40 часов языковой практики и 30 часов на свежем воздухе

Городской языковой летний лагерь в центре Таллинна вместе со школой языков ABC!
Практика английского и эстонского языков!

Летом 2021 года наша языковая школа организует городские лагеря на эстонском и английском языках. Они предназначены для детей в возрасте 8–11 и 12–15 лет, для которых родным языком не является эстонский или английский, но которые хотят развить свои языковые навыки.

Цели и задачи:
Адаптация школьников к жизни в обществе
Стимулирование познавательной мотивации
Расширение кругозора
Изучение культуры и традиций Эстонии и Европейских стран
Развитие толерантного отношения к людям
Приобретение навыков межличностного общения
Развитие познавательных и творческих способностей
Использование иностранных языков в повседневных ситуациях

Методы и формы решения:
Тематические экскурсии
Творческие мастерские
Познавательные беседы
Музыкальные конкурсы
Спортивные игры

План мероприятий:
Понедельник - день знакомство, создание и представление команд, коммуникативные игры, обед, квест по Старому городу, игры и викторины, итоги дня.
Вторник - у нас коммуникативные игры, музей, творческая мастерская, викторина и прогулка, обед, игры и конкурсы на пляже, итоги дня.
Среда - проводим квест в парке Кадриорг, матч по народному мячу, обед, музей, творческая мастерская, викторина, итоги дня.
Четверг - день музея, творческая мастерская, викторина и прогулка, обед, пляж Пирита, задания и игры, итоги дня.
Пятница - день в полицейском парке - эстафеты, игры, обед, музей, творческая мастерская, викторина, итоги дня.
Суббота - конкурс "лучшая команда" и индивидуальный конкурс "самый лучший ...", матч лагеря (народный мяч, футбол, волейбол), итоги, пикник.
Вручение дипломов и призов/короткий день!

Рабочие языки: эстонский, русский, английский
Возраст: 8–15 лет
Цена: 148 €
Регистрация: suvelaager.abckeeltekool.ee/

Korraldaja
ABC Keeltekool
info@abckeeltekool.ee, kontakttelefon: 5618 1828

Katusüritus

Suvised laagrid »