1

Eesti rahvusmustrite joonistamine

Eesti 100 tähistamise raames toimuval kurusel saab ülevaate Eesti rahvusmustritest, eri piirkondade eripäradest, mustrites peituvate märkide tähendustest ning mustri kujundamise põhimõtetest. Kursusel vaatame mustreid, mida on kasutatud nii tekstiilil, puidugl kui ka metallil. Mustrite läbijoonistamine aitab paremini õpitud teadmisi kinnistada ja orienteeruda mustrite kirevas mitmekesisuses.

See ei ole etnograafia ega käsitöö kursus!

Kursuse juhendaja Silver Pramann (MA) on lõpetanud kunstiõpetaja erialal, töötab käesoleval ajal Tallinna Ülikoolis ja on Tallinna Õpetajate Majas juhendanud mitmeid kursuseid. „Ma arvan, et igas täiskasvanus on piisavalt loovust ja seda saab arendada läbi mõtestatud käelise tegevse. Käeline tegevus aitab treenib aju ja silma ning on ka hea tööstressi maandaja“.

 

Juhendab: Silver Pramann

Grupi suurus: 12 inimest

Hind: 99 eurot, millest registreerimistasu 21 eurot tuleb tasuda registreerumisel. Kursusel osalemisest loobumisel ei kuulu see tagastamisele

Registreerumine: opetajatemaja.ee/kursused/eesti-rahvusmustrite-joonistamiskursus/

Korraldaja
Tallinna Õpetajate Maja
kristel@opetajatemaja.ee, kontakttelefon: 615 5163