1

Erivajadustega laste ja noorte muusikaring “Lootus” Tiina Soosalu; Ivar Sirp

Õppetasu 16 € kuus (6 tundi nädalas) Õppetasu 14 € kuus (4 tundi nädalas).

Tiina Soosalu: Esimene kohtumine õpilastega 4.sept. kell 17.00

Ivar Sirp: Esimene kokkusaamine 11. septembril 2019 kell 18.00, kogunemine valvelauas.

Erivajadusega laste muusikaringi on oodatud koolieelikud ja algklasside õpilased. Lastel võivad olla erinevad kõne-ja tähelepanuprobleemid, samuti sotsiaalsed raskused. Muusikatunnis lähenetakse kõne arendamisele ja korrigeerimisele läbi lihtsa eesti rahvalaulu ja folkloori. Palju kasutatakse kordusi ja matkivaid tekste ja viisikesi. Samuti on repertuaaris kõik tuntumad eesti lastelaulud nii ajaloost kui kaasajast. Palju kasutatakse ka erinevaid lastepille, mida  nad saavad omal valikul proovida ja mängida. Üks osa tunnist on ka liikumis- ja ringmängudel. Oodatud on ka lapsed mitmekeelsetest peredest, kes tahaksid paremini osata eesti keelt. Läbi laulmise on keele omandamine ja praktiseerimine tunduvalt lihtsam ja mängulisem.  Seega – tulge julgesti nii vene-, soome- kui ka ingliskeelt rääkivad lapsed.

Ring on asutatud 1993. aastal. Vastuvõtt erivajadustega lastele ja noortele toimub alates 4. eluaastast. Tegevus toimub vanusegruppide kaupa 1-2 korda nädalas. Ringi ülesanne on laste ja noorte muusikaliste võimete arendamine, nende ettevalmistamine toimetulekuks iseseisva eluga. Õpilased on edukalt osalenud vabariiklikel üritustel ning olnud korraldajateks ja osalejateks nüüd juba kaheksal järjestikusel aastal toimunud Tallinna puuetega laste- ja noorte lauluvõistlusel.

Õpetaja Tiina Soosalu tunniplaan:

K kell 17.00-17.45
L kell 11.00-11.45 ja 12.00-12.45

Õpetaja Ivar Sirp tunniplaan:

P kell 12.00-16.00

Ringi õppetöö korralduse ja tunniaegade kohta täpsema info saamiseks võtke palun ühendust õpetajaga.

Õppetasu 16 € kuus (6 tundi nädalas)
Õppetasu 14 € kuus (4 tundi nädalas).
Õppetöö toimub septembrist juunini.

Õpetajad Ivar Sirp; telefon 5151646; 

ivarsirp@hot.ee


Tiina Soosalu, telefon 5216510; 

tiinasoosalu@hot.ee

Registreeru huviringi

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: +372 6440989