Erivajadustega laste muusikaring Ljudmila Solovjova (vene keeles)

Ring on mõeldud erivajadustega eelkooliealistele lastele
Töökeel: 
Vene

Esimesed kohtumised 03.09, 07.09 

Tundides kuulame ilusat muusikat, laulame, mängime erinevatel muusikaristadel, tutvume nootidega. Me arendame lapse mängulist ja sõnalist tegevust. Positiivsed emotsioonid võimaldavad lapsel efektiivsemalt lapsel arenda. Nad on võimelused paremini suhtlema teiste lastega.

Ring on mõeldud erivajadustega eelkooliealistele lastele. Tegevus toimub 2 korda nädalas. Ringi ülesanne on laste muusikaliste võimete arendamine, nende ettevalmistamine toimetulekuks iseseisva eluga.

Ringi tegevus toimub vene keeles.

Tunnid toimuvad:

Teisipäeval 16.00 – 17.30
Laupäeval 11.45 – 13.15

Õppetasu 14 € kuus (4 tundi nädalas).

Õppetöö toimub septembrist juunini.

Õpetaja Ljudmila Solovjova, tel. 5299052

email: 

kanuti@kanuti.tln.edu.ee

Registreeru huviringi

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: +372 6440989