Ettevõtluse baaskoolitus koos äriplaani koostamisega (vene keeles)

Töökeel: 
Vene
1428.00
https://www.reiting.ee/ettevotlus-juhtimine-juriidika/ettevotluse-baaskoolitus-koos-ariplaani-koostamisega-vene-keeles/?tid=4.1-4/453-21

Koolituse eesmärk on toetada õppijat ettevõtlusega alustamisel, käsitledes peamisi valdkondi ettevõtlusega alustamisel ning juhendada äriidee vormistamisel äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.

Sihtgrupp

Alustavad või vähesel määral tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi või alustada tegutsemist ettevõtjana. Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu või soov arendada välja oma uus teenus või toode.

Kursuse sisu

Sissejuhatus ettevõtlusse. Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuste taotlemise võimalused;

Äriidee ja äriplaan. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;

Äriühingu strateegia;

Konkurentsianalüüs; 

Raamatupidamise põhialused;

Maksunduse alused ja maksustamine;

Ettevõtluse juriidilised aspektid. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;

Toode ja tootearendus.

Turundus. Turg, sihtrühmad, persoona;

Reklaami, müügi- ja jaotuskanalid;

Turundamine sotsiaalmeedias (E-turundus);

Tegevuskava koostamine;

Riskianalüüsi koostamine;

Äriplaanide esitamine ja kaitsmine.

Muu info

Koolitus toimub kokku kaheteistkümnel korral (enamasti 1-2 korda nädalas).

Koolituse hind sisaldab materjale, kohvipause. Edukale lõpetajale tunnistus!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982