Ettevõtluse intensiivkursus e-õppena

Töökeel: 
Eesti
597.60
https://www.reiting.ee/ettevotluse-intensiivkursus-e-oppena-41-4_163-19

Ettevõtluse intensiivkursus e-õppena toimub Reiting.Moodle e-õppe keskkonnas, mis annab õppijale võimaluse süveneda õppetöösse sobivamal ajahetkel ning õpikeskkonnas.

Koolituse tulemusel omandab õppija ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised ning koostab äriplaani. Koolituse jooksul esitatakse 10 iseseisvat tööd, sh äriplaani kavand, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Meie ettevõtluskoolituste koolitajad on kogemustega praktikud ja ettevõtjad, kes jagavad lisaks teoreetilistele tarkustele ka praktilisi teadmisi ning aitavad vormistada Sinu äriidee korrektseks äriplaaniks. Valminud äriplaani alusel on võimalik alustada väikeettevõtlusega ja/või esitada see investoritele toetuse saamiseks.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks

Kursuse sisu

Sissejuhatus ettevõtlusse. Äriidee ja äriplaan

Äriühingu strateegia

Maksunduse ja raamatupidamise alused

Ettevõtluse juriidilised aspektid

Toode ja tootearendus. Turundus

Meeskonna komplekteerimine ja töökohtade loomine. Tegevuskava koostamine

Finantsplaneerimine ja –analüüs

Finantseerimise kaasamine. EL riiklikud toetused ja tugistruktuurid. Kohaliku ärikeskkonna tutvustus

Finantsplaneerimine

Individuaalne nõustamine

Äriplaanide kaitsmine

Kursuse läbinu

koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada rahastajatele toetuse saamiseks;

teab ettevõtlusega seatud riske;

omab ülevaadet äritegevuse võimalustest;

oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada

Muu info

Koolituse käigus anname individuaalset nõu, välkkonsultatsioone või kommenteerime Sinu projektiideid. Jagame oma kogemusi ja toome näiteid rahastatud projektidest. Ja seda kõike e-õppe keskkonnas Moodle.

Koolituse hind sisaldab loetavaid materjale, tegemist ei ole videokoolitusega.

Edukale lõpetajale tunnistus!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982