Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega (vene keeles)

Töökeel: 
Vene
1428.00
https://www.reiting.ee/ettevotlus-juhtimine-juriidika/ettevotluskoolitus-koos-ariplaani-koostamise-ja-kaitsmisega-vene-keeles-2/?tid=4.1-4/628-19

Anda potensiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses. Koolitus annab teadmised äriplaani koostamise olulisusest ettevõtte loomisel ning oskused koostada jätkusuutliku ettevõtte äriplaan.

В процессе обучения на курсах каждым участником вырабатывается бизнес-план, на реализацию которого можно ходатайствовать о пособии как в Кассе по безработице, в фондах EAS и PRIA, так и в банке. Курсом руководят опытные профессионалы в своей области, которые дают участникам персонализированную обратную связь.

Sihtgrupp

Isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ja kellel puudub varasem kogemus ettevõtjana või kogemus on lühiajaline.

Курс предназначен для всех, у кого есть бизнес-идеи и желание их реализовать, чтобы стать в скором будущем хозяином своего времени, зарабатывая больше, чем раньше и посвящая себя любимому делу.

Kursuse sisu

Sissejuhatus ettevõtlusse. Äriidee ja äriplaan

Äriühingu strateegia

Maksunduse ja raamatupidamise alused

Ettevõtluse juriidilised aspektid

Toode ja tootearendus. Turundus

Meeskonna komplekteerimine ja töökohtade loomine. Tegevuskava koostamine

Finantsplaneerimine ja –analüüs

Finantseerimise kaasamine. EL riiklikud toetused ja tugistruktuurid. Kohaliku ärikeskkonna tutvustus

Finantsplaneerimine

Individuaalne nõustamine

Äriplaanide kaitsmine

 

Введение в предпринимательство. Бизнес-идея и бизнес-план

Стратегия предпринимательского объединения 

Основы налогообложения и бухгалтерии

Юридические аспекты предпринимательства

Продукт и развитие продукта. Маркетинг

Комплектование команды и создание рабочих мест. Составление плана действий

Финансовое планирование и анализ

Привлечение финансирования. Государственные пособия ЕС и опорные структуры. Ознакомление с местной бизнес-средой

Финансовое планирование

Индивидуальное консультирование

Защита бизнес-планов

Kursuse läbinu

koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada rahastajatele toetuse saamiseks;

teab ettevõtlusega seatud riske;

omab ülevaadet äritegevuse võimalustest;

oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada

составляет на основе своей идеи бизнес-план, который можно предоставить спонсорам для получения пособия;

знает о связанных с предпринимательством рисках;

имеет представление о возможностях предпринимательства;

умеет продавать и продвигать свои товары/услуги

Muu info

Koolitus toimub kokku kaheteistkümnel korral (enamasti 1-2 korda nädalas).Koolituse hind sisaldab materjale, kohvipause. Edukale lõpetajale tunnistus!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982