Ettevõtte arhiivihaldus

Töökeel: 
Eesti
120.00

Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest

Õppepäeva viib läbi Irena Lümat, kelle koolituse kohta on õppurid öelnud:

"Kuna ees on ootamas asutuse arhiivi korrastamine, siis koolituse eesmärk sai 101% täidetud"

"Irena on väga põhjalik ning tõi palju näiteid, vastas küsimustele ning on hea huumorimeelega"

"Olen käinud päris palju koolitustel. Nii toredat koolitajat nagu Irena ei ole meil palju, kes seletab kõik asjad lahti väga, väga selgelt koos näidetega"

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud ettevõtete arhiivitöötajad, sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide arhiveerimisega või soovivad sellest ülevaadet saada.

Kursuse sisu

dokumentide süstematiseerimine;

nõuded dokumentide arhiveerimisele;

digitaalne arhiveerimine;

arhiiviseadus ja arhiivieeskiri;

25.05.2018 rakendunud Isikuandmete kaitse üldmääruse eesmärgid ja rakendamine.

Kursuse läbinu

valmistab dokumente (toimikud, sarjad) ette arhiivi andmiseks vastavalt õigusaktidele, juhistele ning organisatsioonis kehtestatud korrale;

kasutab dokumentide otsinguks arhivaalide loetelu;

jälgib dokumentide säilitamise nõudeid vastavalt kehtestatud korrale (niiskus, soojus, valgus jms);

tagab dokumentide hävitamise vastavalt nõuetele;

korraldab arhiiviasutuse esindaja juhendamisel dokumentide üleandmise arhiiviasutusse.

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnistus või tõend!

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
OÜ Reiting PR
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982