Ettevõtte arhiivihaldus (vene keeles)

Töökeel: 
Eesti
108.00

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud ettevõtete arhiivitöötajad, sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide arhiveerimisega.

Приглашаем на курс работников архива, секретарей, помощников руководителя, работников по персоналу, бухгалтеров и всех, кто имеет дело с архивированием документов.

Kursuse sisu

dokumentide süstematiseerimine;

nõuded dokumentide arhiveerimisele;

digitaalne arhiveerimine;

arhiiviseadus ja arhiivieeskiri.

систематизирование документов;

требования к архивированию документов;

дигитальное архивирование;

закон и предписание по архивированию

Kursuse läbinu

valmistab dokumente (toimikud, sarjad) ette arhiivi andmiseks vastavalt õigusaktidele, juhistele ning organisatsioonis kehtestatud korrale;

kasutab dokumentide otsinguks arhivaalide loetelu;

jälgib dokumentide säilitamise nõudeid vastavalt kehtestatud korrale (niiskus, soojus, valgus jms);

tagab dokumentide hävitamise vastavalt nõuetele;

korraldab arhiiviasutuse esindaja juhendamisel dokumentide üleandmise arhiiviasutusse.

подготавливает документы (дела, серии) для передачи в архив в соответствии с требованием законодательства, руководствам и установленным в организации порядком;

использует для поиска документа список архивных документов;

следует требованиям к сохранению документов, в соответствии с установленным порядком (влажность, температура, освещение и т.п.);

обеспечивает уничтожение документов в соответствии с требованиями;

организует передачу документов в архивное учреждение, под руководством его представителя.

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnistus või tõend!

В стоимость курса входят учебные материалы и кофе-паузы. Окончившим курс выдается свидетельство или справка об окончании.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
OÜ Reiting PR
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982