1

Excel raamatupidajatele ja finantstöötajatele

249.- (+km)

Koolitus on mõeldud raamatupidajatele ja finantstöötajatele, kes kasutavad oma igapäevatöös Excelit andmete haldamiseks, kasutavad lihtsamaid valemeid ja funktsioone ning soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitus sobib õppijale, kes on omandanud töö käigus Exceli baasoskused või on läbinud Exceli baaskursuse.

Koolituse teemad

Sissejuhatus Excelisse

 • Algteadmised ja trikid‐nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha.
 • Andmetes liikumine, kiirklahvikombinatsioonide ja menüüde kasutamine.

Töö lahtrite ja töölehtedega

 • Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja uue andevormingu defineerimine.
 • Nimeliste lahtrite piirkondade kasutamine.
 • Andmete esiletõstmine tingimusvormingu abil.
 • Töö mitme andmetabeliga: töölehtede tükeldamine, kõrvuti vaatamine ja sünkroonkerimine.

Lehekülje ettevalmistamine väljatrükiks

 • Tabeli mahutamine ja paigutamine lehtedel.
 • Printimise piirkonna määramine.
 • Päised ja jalused. PDF-failiks salvestamine.

Andmete kaitsmine

 • Lahtrite ja valemite lukustamine, töölehtede ja tööraamatu kaitsmine.

Automaattabelite kasutamine

 • Lihtloetelu ja defineeritud andmetabel (ehk automaattabel).
 • Uue tabeli loomine ja vormindamine, eelised lihtloetelu ees, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamiline tabel.

Sorteerimine ja filtreerimine

 • Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel.
 • Automaatfilter ja kohandatud filter.
 • Täiendatud filter ehk Advanced filtri kasutamine.
 • Teksti mustri (Wild cards) järgi filtreerimine.

Arvutamine Excelis

 • Valemite ja funktsioonide kasutamine. Absoluutsed ja suhtelised viited. Valemid üle mitme töölehe. Valemi väärtuse kleepimine.
 • Loendamise funktsioonid (COUNT, COUNTA, COUNTIF) ja keskmise leidmine (AVERAGE, MEDIAN ja MODE)
 • Tingimusfunktsiooni IF kasutamine (IF, OR, AND, NOT) ja tingimuse järgi summeerimine (SUMIF)
 • Ümardamise funktsioonid (ROUND‐funktsioonid, CEILING, FLOOR ja MROUND )
 • Tehted kuupäevade ja kellaaegadega. Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid (TODAY, NOW, DATE, YEAR, MONTH, DAY, WORKDAY, WEEKDAY)
 • Finantsfunktsioonid. Perioodilise makse ja intressi arvutus (PMT, IPMT, PPMT). Investeeringu alg‐ ja
 • tulevase väärtuse arvutamine (FV, PV). Põhivara amortisatsiooni arvutamine (SLN ja SYD).
 • Otsimise ja viitamise funktsioonid. Vastavusse seadmine (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH). Nimekirjade võrdlemine.
 • Andmete korrastamine. Tekstifunktsioonide kasutamine (CLEAN, TRIM, UPPER, LOWER, PROPER, LEN, LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE). Tekstide ühendamine ja jagamine veergudesse.

Kokkuvõtted Pivot‐tabeli abil ja andmete konsolideerimine

 • Pivot‐tabeli loomine, töökeskkonna tutvustus ja väljade kasutamise reeglid.
 • Andmete rühmitamine. Väärtusvälja seadistamine ja vormindamine.
 • Tulemuste kuvamiskuju muutmine. Tükeldi kasutamine.
 • Andmete konsolideerimine (Consolidate).

Andmeanalüüsi vahendid

 • Tulemuste prognoosimine (What if analüüsi tööriistad).
 • Solveri ja stsenaariumite kasutamine toote omahinna ja lõpphinna kalkuleerimisel.

Import ja eksport

 • Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalused teistes MS Office programmides.
 • Tekstifaili konverteerimine Exceli tabelisse.

Personaalsed küsimused ja lahendused

 • Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele ja soovidele 15‐30 minutit personaalsete murede ja probleemide lahendamiseks.

Korraldaja
Nordic Koolitus OÜ
info@nordickoolitus.ee, kontakttelefon: 6300001