1

Exceli meistriklass: andmeanalüüs ja funktsioonid

249.- (+km)

Koolitus on mõeldud edasijõudnud Exceli kasutajatele, sh näiteks analüütikutele, finants- ja müügiinimestele, raamatupidajatele.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitus sobib õppijale, kellel on head oskused ja kogemused Exceli kasutamisel, läbitud vähemalt Exceli edasijõudnute kursus või kellel on sellega võrdväärsed praktilised oskused.

Koolitusel keskendutakse andmeanalüüsi töövahenditele ning nendega seotud enamvajalikele funktsioonidele. Räägitakse sellest, kuidas õigesti üles ehitada analüüsitavaid tabeleid, neid korrastada, võrrelda ja omavahel ühendada. Töötatakse peamiselt PivotTable´iga, aga uuritakse ka PowerPivoti kasutamise võimalusi. Tutvutakse lähemalt valemite toimimise loogikaga ja töötatakse erinevate andmeanalüüsi ettevalmistavate funktsioonidega.

Praktikas proovitakse, kuidas funktsioone omavahel ühendada, millisel moel saab neid lihtsustada ja pesastada. Osalejad õpivad kasutama olulisemaid otsingu- ja viitefunktsioone, loogika-, finants-, aja- ning loogikafunktsioone. Samuti õpitakse kasutama valemite ja tabelite auditeerimise tehnikaid. Kirsiks tordil on töövahendite Fuzzy Lookup ja PowerQuery tutvustus.

Koolituse käigus luuakse alus oskustele, millega on koheselt võimalik oma töid ja tegemisi Excelis efektiivsemaks muuta ning lihtsustada, kasutada tabeleid turvaliselt ning vähendada vigade tekkimise ohtu. Lisaks antakse kogu koolituse vältel asjakohaseid nõuandeid ning näpunäiteid, kiirklahve ning otseteid, millega oma Exceli oskusi veelgi rikastada.

Koolituse teemad

 • Sissejuhatus andmetabelitesse ja andmeanalüüsi. Tabelite loomine ja struktuur. Andmete korrastamine, auditeerimine ja kontroll. Sorteerimine ja ADVANCED filtri kasutamine.
 • Valemite ja funktsioonide toimimise loogika, ühendamine, lühendamine ja pesastamine. Peamiste otsingu-ja viitefunktsioonide (VLOOKUP, INDEX, MATCH, OFFSET jne), loogika-, finants- ja ajafunktsioonide (IF, AND, OR, PMT, FV, PPMT, IPMT, DATE, WORKDAY jne) kasutamine.
 • PivotTable´i kasutamine andmete analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel. Andmete grupeerimine ja väljade seadistamine. Arvutatud väljade ja üksuste loomine valemite abil. Sisseehitatud analüüsimeetodite rakendamine. Aruande vormistamine GETPIVOTDATA funktsiooni abil. PivotChart diagramm.
 • Andmetabelite võrdlemine ja ühendamine Fuzzy Lookup töövahendi abil. Ülevaatlikult: andmetabelite haldamine, sidumine ja ettevalmistamine ning analüüsimine PowerPivot abil; päringute loomine ja andmete importimine PowerQuery abil.

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • teab, millised on peamised andmeanalüüsi meetodid ning töövahendid Excelis, oskab luua korrektseid tabeleid ja neid ette valmistada;
 • oskab tabelites olevaid andmeid sorteerida, filtreerida ja teostada vigade kontrolli;
 • teab peamisi valemite ja funktsioonide toimimise loogikaid ning oskab kasutada enamlevinud andmeanalüüsi ja tabelite funktsioone;
 • oskab kasutada erinevaid PivotTabel´i võimalusi andmete analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel ning vormistamisel;
 • teab, kuidas teostada andmetabelite võrdlemist ja ühendamist Fuzzy Lookup töövahendi abil ja milliseid võimalusi pakub andmetabelite töös PowerPivot.

Koolitushind sisaldab:

 • klassikoolitust;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Korraldaja
Nordic Koolitus OÜ
info@nordickoolitus.ee, kontakttelefon: 6300001