1

FIE maksud ja raamatupidamine

Töökeel: 
Eesti
115.20
https://www.reiting.ee/fie-maksud-ja-raamatupidamine-41-4_131-19

Kas teadsid, et FIE peab:

pidama raamatupidamisarvestust;

pidama maksuarvestust ja maksma ettevõtlustulult tulu- ja sotsiaalmaksu;

esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni vormi HILEJMALT 30. aprilliks?

Kui Sul on soov tegutseda ettevõtlusega, kuid mitte väga suures ulatuses, on seda kõige lihtsam ja otstarbekam teha füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). FIE on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik, kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda tasu eest kaupu või teenuseid enda nimel. Ootame Sind koolitusele, kus käsitleme mitmekülgselt FIE raamatupidamise ja maksudega seotud probleeme. Samuti tutvustame uusi deklaratsioonide vorme ja juhendeid.

Sihtgrupp

Ootame koolitusele füüsilisest isikust ettevõtjaid ja raamatupidajaid.

Kursuse sisu

FIE kui ettevõtlusvorm – eelised ja puudused;

FIE tegevust puudutav seadusandlus (sh 01. jaanuaril 2018 jõustunud seadusemuudatused);

FIE-na alustamine, FIE erikonto;

FIE kassapõhine ja tekkepõhine arvestus;

algdokumendid ja päevaraamat;

ettevõtluse tulud ja kulud, isikliku ja ettevõtluses kasutatava vara eristamine;

FIE maksukohustused: tööjõu maksud (TSD), käibemaks (KMD koostamine);

FIE tuludeklaratsioon;

ettevõtluse peatamine ja lõpetamine, maksuriskid;

FIE vara üleandmine või pärimine

Kursuse läbinu

tunneb FIE tegevust puudutavat seadusandlust;

koostab FIE raamatupidamisdokumente;

tunneb FIE maksustamise põhimõtteid ning oskab koostada TSD, KMD ja FIE tuludeklaratsiooni;

on kursis teguritega, mis kaasnevad FIE tegevuse peatamisel, lõpetamisel, vara üleandmisel või ümberkujundamisel äriühinguks

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982