Google vahendid igapäevaseks kasutamiseks (vene keeles)

Töökeel: 
Vene
276.00
https://www.reiting.ee/it-ja-arvutiope/google-vahendid-igapaevaseks-kasutamiseks-vene-keeles/?tid=4.1-4/667-19

Koolituse läbinu kasutab arvuti seadmeid ja internetti enda esitamiseks tööturul, oskab luua ja effektiivselt kasutada igapäevuse tegevuses suhtlemiskeskkonna Google interaktiivsete vahendite kasutades.

Sihtgrupp

Eesti Töötukassa poolt teenusele suunatud kliendid ja teised huvilised, kelle töölesaamine eeldab tööotsimiseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamist, tööotsingute juhendamist ning tööeluks ettevalmistamist.

Kursuse sisu

Käsitletud teemad:

Google kasutaja konto loomine ja seadistamine.

Gmail: üldseaded; filtrid; kasutajakontod.

Google Contacts: kontaktide loomine, redigeerimine, kustutamine ja gruppeerimine.

Google Calendar: üldseaded; sündmuste lisamine, redigeerimine ja kustutamine, meeldetuletused.

Google Drive: tekstdokumentide, elektrooniliste tabelite, esitluste, küsitluste, veebilehte loomine ja pidamine.

Google Blogger: blogide loomine ja pidamine 

Google ressurside jagamine ja ühistöö.

Muu info

Hind sisaldab materjale, kohvipausi ja tunnistust.

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982