Gümnaasiumi Teaduslabor Mustamäe Gümnaaisumis

Töökeel: 
Eesti
tasuta

Gümnasistidele keemia huviring, mis hõlmab endasse nii keemiat kui ka noorsootööd. 

Noored saavad õppida läbi katsete keemiat kui ka valmistada ette huvitavaid keemia tunde noorematele  põhikooli lastele. 

Noored saavad ise filmida katseid kui ka neid pildistada.

Keemia ring toimub koostööd kooli keemia õpetajaga! 

 

www.nutigeen.ee

#Noorte heaks

Nutigeen Huvikool

 

Korraldaja
Nutigeen Huvikool
nutigeen@gmail.com, kontakttelefon: 56833320