Hispaania keel edasijõudnutele

Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud Hispaania keele õpikut edasijõudnutele.

Kursusele tulija oskab:

a) grammatikast pöörata tegusõnu olevikus, gerundiivi vorme, asesõnade erinevaid vorme, arvsõnu 1- 1000, lihtsamaid eessõnu;
b) sõnavarast rääkida lihtsalt endast, oma perekonnast, viisakusväljendeid, toitudest, elukohast ja kirjeldada ruumi.

Kursuse põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste omandamisel.

I semestril võetakse läbi järgmised teemad:

a) grammatikast mineviku ajad, subjunktiiv (kahtlev kõneviis), käskiv kõneviis (eitav, jaatav), enesekohased verbid, tulevik, süvendatud eessõnade kordmaine,
b) sõnavarast igapäevategevused, reisimine, hotellid, minevikusündmustest rääkimine, sisseostud (toidud, riided), meditsiin, töö, puhkus.

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas 1975. a. Tartu Ülikooli inglise filoloogina.Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ning TEA keeltekoolis. 

Kursuse maht 36 tundi, hind 158 eurot.

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool
kontakttelefon: 56 901 707