Inglise keel A 2

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme.
Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Elementary. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel.

Kursusel võetakse läbi peatükid Unit 1-6

Grammatika:

omastav asesõna, verbid have/go/live/like;
aegade kasutamine, olevik, küsimuste moodustamine, eitused;
there is/are, some/any/a lot of, this/that/these/those;
can/can`t, määrsõnad, was/were/could, was born;
lihtminevik, ajaväljendid, reegli- ja ebareeglipärased verbid

Sõnavara, suhtlemine: 

igapäevaelu, suhtlusväljendid;
ajaväljendid, ametid, töö;
toit, sisseostude tegemine, linna ja maaelust rääkimine, suundade küsimine ja juhatamine;
kodu kirjeldamine, inimeste kirjeldamine (välimus, riided, iseloom);
asjade ja tunnete kirjeldamine

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas 1975.a. Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ja TEA Keeltekoolis.

Kursuse maht 39 tundi, hind 175 eurot.

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool
kontakttelefon: 56 901 707