Inglise keel A2

Töökeel: 
Eesti
Inglise
183€

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme.
Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Elementary, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.

Õpetaja Aini Kuusik.

Maht 39 tundi.

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool
info@kultuur.ee, kontakttelefon: 56 901 707