Inglise keel edasijõudnutele, B1-B2, 50 ak.tundi

N, 14.11.19 kell 00:45 - N, 14.11.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
T, 19.11.19 kell 00:45 - T, 19.11.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
N, 21.11.19 kell 00:45 - N, 21.11.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
T, 26.11.19 kell 00:45 - T, 26.11.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
N, 28.11.19 kell 00:45 - N, 28.11.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
T, 03.12.19 kell 00:45 - T, 03.12.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
N, 05.12.19 kell 00:45 - N, 05.12.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
T, 10.12.19 kell 00:45 - T, 10.12.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
N, 12.12.19 kell 00:45 - N, 12.12.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
T, 17.12.19 kell 00:45 - T, 17.12.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
N, 19.12.19 kell 00:45 - N, 19.12.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
T, 24.12.19 kell 00:45 - T, 24.12.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
N, 26.12.19 kell 00:45 - N, 26.12.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
T, 31.12.19 kell 00:45 - T, 31.12.19 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
N, 02.01.20 kell 00:45 - N, 02.01.20 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
T, 07.01.20 kell 00:45 - T, 07.01.20 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
N, 09.01.20 kell 00:45 - N, 09.01.20 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
T, 14.01.20 kell 00:45 - T, 14.01.20 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
N, 16.01.20 kell 00:45 - N, 16.01.20 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
T, 21.01.20 kell 00:45 - T, 21.01.20 kell 10:10
Ahtri 8 Tallinn
Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonia
Näita kõiki

Inglise keele kursus edasijõudnutele, B1-B2, 50 ak. tundi

Kursus on mõeldud B1 taset omavatele isikutele, kes soovivad arendada ja lihvida oma keeleoskust. Kursusel tegeleme suhtlemiseks hädavajaliku sõnavara ja grammatikaga sõltuvalt osalejate edasijõudmise tasemest

Eesmärk: arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel.

Õpiväljundid: kursuse lõpetaja mõistab suhtluses ja meediast kuuldut/loetut tuttavatel teemadel; oskab igasuguses suhtlusolukorras väljenduda selgelt ja viisakalt; põhjendab ja kaitseb oma arvamust;  oskab leida infot ja teha info põhjal suusõnalisi üldistusi.

 Endast ja teistest rääkimine. Välimus ja isiksus. Tervitused, viisakusväljendid.Iseenda ja teiste esitlemine ning tutvustamine.

–       Töö ja töökoha kirjeldamine. Asutuse tutvustus.

–       Tööintervjuu. Motivatsioonikirja kirjutamine. Tööturg.

–       Igapäevaelu, kodu ja kodukoht.

–       Elukohad ja kolimine. Elukoha kirjeldamine. Koduümbrus. Kodused toimetused. Tulevikukodu.

–       Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja hinnad.

–       Sisseostude tegemine. Teenindusettevõtted. Klienditeenindajad. Mood. Riiete ja jalanõude valik kauplustes ja turul.

–       Keskkond, kohad, loodus, ilm.

–       Tervis ja tervishoid. Elustiil ja tervis. Arst ja patsient. Haiguste ennetamine. Enesetunne ja tervislik seisund. Eluviisid.

–       Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused.

–       Inimeste suhted ühiskonnas. Perekond ja kodu. Armastus ja abielu. Perekondlikud pühad.

 

Dialoogide koostamine, hääletamise ja rääkimise harjutamine.

 

Koolitus toimub:


29.10.2019 - 15.02.2020 T. ja N.  kell 08.40 - 10.10

Hind: 700.- eurot

Korraldaja
Companion Koolitus
koolitus@companion.ee, kontakttelefon: 5567 3216