Inglise keel taasalustajatele

Töökeel: 
Eesti
Inglise
183€

Kursus sobib neile, kel on vähesed algteadmised või kellel on kunagi õpitu ununenud.
Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Beginners, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.

Õpetaja Aini Kuusik.

Kursuse maht 39 tundi.

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool
info@kultuur.ee, kontakttelefon: 56 901 707