1

INGLISE KEEL Viimsis (5-7a)

Juhendaja Küllike Tilk

Esmaspäeviti ja neljapäeviti, 2xnädalas 
16.00 3-4aastased
16.30 5-7aastased

Tulemuslikuks keeleõppeks peab keeleõpe lähtuma laste vanusegrupist. Õppimine võib olla huvitav ja vaheldusrikas, kombineerides liikumist, muusikat, ühistegevusi ja mängu. Väiksemate laste tunnis kuulatakse, korratakse ja tehakse kaasa erinevaid mänge, laule ja liikumist. Suuremate laste tundi on eelnimetatule lisaks kombineeritud ka töölehtede täitmist. Lõbusal meelel on inglise keel kõigil väikestel õppijatel peagi selge. 

Kuutasu: 2xnädalas 44 €; 1xnädalas 30 €

Korraldaja
Väike Päike Huvikool
huvikool@lasteklubi.ee, kontakttelefon: 55 547 909