Joonistamine algajatele, I ja II grupp

Joonistamiskursuste eesmärk on tagada joonistamise baasoskuste õpetamine. Joonistamiskursused on sobivad ettevalmistuseks suundumisel kunstiõpingutele.

Joonistamist võib õppeaineks nimetada siis, kui õpiprotsess tugineb süstemaatilisel analüütilisel metoodikal, antakse nõutavad teadmised, oskused ja vilumused.

Joonistamiskursustele on oodatud kõik õpihuvilised sõltumata erialast, varasematest kogemustest ja east alates gümnaasiumi astmest.

Joonistamine on õpitav. Joonistamine on toeks mis tahes kunstiväljundis.
Joonistamine kui loominguline tegevus ja eneseteostamise võimalus arendab visuaalset teadlikkust, pakub esteetilist naudingut, tõstab enesehinnangut.
Joonistades areneb vaatlemisoskus, tähelepanuvõime, proportsiooni- ja vormitaju.
Töö käigus õpime vaatama maailma joonistaja pilguga üldiselt kui ka detailiselt.
Arendame manuaalseid oskusi  ja visuaalseid võimeid.
Uitame infotasandil kunstinäitustel. Kõneleme piltide vormistamisest ja eksponeerimisest.
Tutvume professionaalsete töövõtetega.
Tutvume erinevate töövahenditega nagu pliiatsid: grafiidi-, värvi-, söe- ja pastellpliiatsid; joonistussüsi: presssüsi ja põletatud oksad; sangviin, seepia, pastellid, grafiidipulgad; erinevad paberid ja kustutuskummid;
fiksatiivid jms.

Õpime kujutama kolmemõõtmelist maailma kahemõõtmelisel tasapinnal.
Tutvume perspektiiviõpetusega.
Õpime määrama kujutatava proportsioone.
Tutvume põgusalt värvusõpetusega, pöörame tähelepanu kompositsioonile.

I semestril joonistame peamiselt grafiidi- ja värvipliiatsitega. Tegeleme geomeetriliste vormide konstruktiivse ülesehitusega, proportsioonide määramisega.  Õpime kasutama grafiiti kui võimalusterohket tehnikat. Tutvume põgusalt värviteooriaga ja tunneme rõõmu värvipliiatsite kasutamisest. Joonistame loodusvorme.

II semestril  õpime kasutama joonistussütt, sangviini, seepiat ja pehmeid pastelle. Tegeleme objektide kujutamisega. Õpime kujutama pead. Anatoomilised mudelid ja plastiline anatoomia on abiks esimeste portreede joonistamisel.

Juhendaja Jüri Kass on graafiline disainer, Eesti Kunstnike Liidu liige. Lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi 1979. Näitusetegevus nii kodus kui võõrsil alates 1975.

Kursuse maht 60 tundi, hind 186 eurot.

I grupp kell 17 - 18.30
II grupp kell 19 - 20.30

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool
kontakttelefon: 56 901 707