Judo

Töökeel: 
Eesti
Vene
40
3 korda nädalas - 40 euro

Gruppides on tegevuse peamine eesmärk arendada lapse füüsilisi omadusi, koordinatsiooni, osavust, paindlikkust. Samuti kasvatame mehisust, järjepidavust, tagasihoidlikkust ja austust teiste inimeste vastu. Treeningud on mängulised, sest mängus on kõige lihtsam õpetada last oma keha valdama.

Главная цель занятий заключается в развитии физических качеств ребенка, координации, ловкости, пластики.  Так же воспитываем мужество, настойчивость, скромность и уважение к другим людям. Тренировки проводятся в игровой форме, так как в игре легче всего научить ребенка владеть своим телом.

 

Korraldaja
Budolinn
dmitri@budolinn.ee, kontakttelefon: 56493336