Kaubaveologistika

Töökeel: 
Eesti
198.00
https://www.reiting.ee/ettevotlus-juhtimine-juriidika/kaubaveologistika/?tid=4.1-4/747-19

fektiivsed veoringid tagavad kasumi!

Kursusel omandab õpilane teadmised vedude korraldamisest, autopargi tulemuslikust juhtimisest ja veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest.

Kaubaveologistika koolitus annab osalejale konkurentsivõimelised teadmised, selleks, et juhtida oma ettevõtet edukalt ja hallata oma autoparki efektiivselt.

Koolitus sobib hästi nii veokorraldajale, logistikule kui ka ekspedeerijale, sest käsitleme kohalike ja rahvusvaheliste kaubavedude planeerimise ja korraldamisega seotud põhioskuseid. 

Kuulajatele on meeldinud täiendavad teemad, kus on arutelu, kuidas kliente sobitada ettevõtte ärimudeliga ning veoteenuste müügi korraldamine ja veoringide tulusam planeerimine.

Sihtgrupp

Logistik, veokorraldaja, dispetšer, ekspedeerija, ostujuht, lao juhataja, transpordispetsialist ja logistikaspetsialist. Koolitusel võivad osaleda kõik, kes on huvitatud või soovivad täiendavaid lisateadmisi kaubaveologistikast.

Kursuse sisu

transpordiviisi ja transpordivahendi valik;

veotasu hinnastrateegia (veoringi, kilomeetri, koguse ja mahu, ühekordse tellimuse, pikaajalise lepingu ning ekspedeerimise tariif);

kohalike - ja rahvusvaheliste vedude või veoringide planeerimine;

veoring, otsevedu, süsteemne vedu, pendelmarsruut, veotsükkel;

jaotus- ja kogumismarsruut, ringmarsruut;

päri- ja tagasisuunaline vedu;

töö osakoormatega või täiskoormaga;

veod sadulveoki või autorongiga;

optimaalse veomarsruudi leidmine;

veoteenuste ekspedeerimise reeglid;

uute allvedajate leidmise ja kaasamise meetodid;

veostele spetsialiseerumine lasti, tegevuspiirkonna või erinõuete alusel;

vedude eest vastutava isiku roll;

autojuhi töö- ja puhkeaeg tööülesannete täitmisel;

vastutus koormate laadimise ja kinnitamise eest;

veodokumendid riigisisesel ja rahvusvahelisel kaubaveol;

kindlustusleping ja autovedaja vastutuskindlustus;

rahvusvahelise autokaubaveo lepingu konventsioon (CMR);

veoleping;

regulatsioonid ja normid kaupade purunemisel või riknemisel veo käigus

Muu info

Koolitust viib läbi Meljo Musto. Meljo on viinud läbi logistikakoolitusi üle kümne aasta ning on spetsialiseerinud veonduse, laonduse ning tarneahela juhtimisele. Praegu töötab ta OÜ Vuuhh tarneahela juhina. Tema lai silmaring ja pikaajaline töökogemus logistikavaldkonnas aitavad kergesti tuvastada ettevõttes esinevaid probleeme ning pakkuda välja lahendusi.

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Lõpetajatele tunnistus või tõend.

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982